Skip to main content

Taxe și impozite – Criptomonede în România

Criptomonedele apar definite in legislația română ca fiind bunuri digitale virtuale, astfel monedă virtuală.

Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea OUG nr. 25/2018 ce modifică Codul fiscal, lista veniturilor incluse în categoria veniturilor din alte surse a fost suplimentată cu venituri din transferul de monedă virtuală (Art. 114 alin. (2) lit. m din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal).

Potrivit art. 116alin. (1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, “contribuabilii care realizează venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decât cele prevăzute la art. 115 alin. (1), precum şi cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l). şi m). au obligaţia de a depune declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Impozitul pe venit datorat trebuie calculat de către contribuabili pe baza declarației unice (privind stabilirea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice) prin aplicarea cotei de 10% asupra câştigului din transferul de monedă virtuală, stabilit în baza art. 116 alin. (1) lit. a din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

Persoanele fizice care obţin câştiguri din criptomonede trebuie să plătească impozit 10% din diferenţa pozitivă dintre preţul de vânzare şi preţul de achiziţie, inclusiv costurile directe aferente tranzacţiei.

Astfel, pe baza art. 114 alin. (2) lit. m). din Codul Fiscal, 10 procente din câștigul nostru (diferenţa pozitivă între preţul de vânzare şi preţul de achiziţie, inclusiv costurile tranzacţiei) aparține statului.

Câştigul sub nivelul de 200 lei per tranzacţie nu se impozitează, iar totalul câştigurilor într-un an fiscal să nu depăşească suma de 600 de lei.

Exemplu:

Marcel tranzacționează ocazional Bitcoin pe LocalBitcoins. Anul acesta el a avut 4 tranzacții, iar toate i-au adus venituri de 180 lei fiecare achiziție/vânzare. Pentru că pe durata acestui an a avut câștig total de 720 lei (4 x 180 lei), el va trebui să plătească statului până pe maxim 15 Martie din următorul an, 72 lei (10% din câștigul de 720 lei).

Impozitarea se efectuează la momentul transformării în lei sau în valută a contravalorii criptomonedelor deținute, ținându-se cont de cursul BNR de la momentul încasării prețului într-o monedă oficială/recunoscută.

Este foarte important să fim atenți dacă totalul veniturilor realizate (împreună cu alte venituri extrasalariale, cum ar fi venituri din chirii, dividende, activități independente ș.a.) depășește plafonul celor 12 salarii minime brute pe țară, mai exact 27 600 Ron ( 12 luni x 2300 Ron), datorăm si contribuția de asigurări sociale de sănătate, stabilită în cotă de 10% asupra plafonului menționat anterior, 2 760 Ron 

În caz contrardacă totalul veniturilor NU depășește 27.600 Ron, contribuabilul poate opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate la jumătate, respectiv 1.380 Ron, având calitatea de asigurat pentru întregul an. (HG nr. 9 din 13.01.2021 pt stabilirea salariului de bază minim brut pt anul 2021)

Termenul de depunere a declaraţiei unice privind stabilirea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, respectiv termenul de plată a obligațiilor stabilite prin declarația unică, este până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, potrivit art. 116 alin. (1) și alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

Plata obligaţiilor fiscale se poate efectua la trezoreria arondată adresei de domiciliu a persoanei fizice


Nu sunt comentarii

Abonează-te
Notificare
guest
0 Comentarii
Inline Feedbacks
Arată toate comentariile
Send this to a friend